Thông tin doanh nghiệp được tổng hợp từ các nguồn công khai nhưng Vietnamnay chưa xác thực được với Doanh nghiệp nên chỉ mang tính tham khảo
Xí nghiệp Khảo sát Tổng hợp Miền Nam
Địa chỉ: 45 đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: 08 38.965.279 - Fax: 08 38.960.045
Email: xnks@pecc2.com
(*) : thông tin yêu cầu điền