Thông tin doanh nghiệp được tổng hợp từ các nguồn công khai nhưng Vietnamnay chưa xác thực được với Doanh nghiệp nên chỉ mang tính tham khảo

Cty Guyomarch Việt Nam TNHH-Cn

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : 28/81 Khu Phố 12,P. Hố Nai 1, Tp. Biên Hòa,
Điện thoại : 3881191 Fax 3881191
Email : Đăng nhập Can view
Tên giám đốc : Trưởng Chi Nhánh: Ông Nguyễn Văn Bương
Di động : Đăng nhập Can view